Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-03-28


Informerade konsumenter säger 100 procent NEJ
till GMO i både livsmedel och i foder till djuren


I Snabba KonsumentNyheter nr 19 utlyste vi en opinionsundersökning bland prenumeranterna. Det var den första i sitt slag. Även om vi ännu inte är uppe i 1000 svar, är tendensen mycket klar. 42 procent svarade första och andra dagen. Nu den 22 mars när vi gjorde avstämningen blev resultatet så här:

Fråga 1: Vem kommer främst att gynnas av GMO-utvecklingen:
0,8 procent angav konsumenterna
2,3 procent angav bönderna
0,8 procent angav miljön
97,6 procent angav kemiföretagen och GMO-intressena

Fråga 2: Har du kunnat se några konsumentfördelar, som billigare mat, smakfullare livsmedel, mera vitaminer eller något annat positivt:
100 procent svarade NEJ, ingen svarade ja

Fråga 3: Hur vill du att GMO ska avändas
Med undantag av en som inte svarat på just den frågan, anser 100 procent, att GMO inte ska användas, inte ens som foder till djuren

Fråga 4: Är det rätt att kunna patentera gener:
Med undantag av 1 som avstod att svara, var svaret 100 procent NEJ

Sammanfattningen är mycket entydig:
- 97,6 procent förstår att det är kemi- och GMO-företagen som gynnas av GMO-utvecklingen
- 100 procent anser att det inte finns några fördelar av utvecklingen av GMO-livsmedel för konsumenterna
- 100 procent av konsumenterna är emot användningen av GMO i livsmedel eller i foder
- 100 procent säger NEJ till patent på gener

Det egendomliga EU-direktivet kräver märkning av livsmedel där GMO ingår, där lyckades konsumentintressena få gehör, medan EU svek grisarna och de andra djuren, som inte kunde svara för sig och man svek konsumenterna som är emot GMO-foderanvändningen och som nu inte ens kan välja. Det sköter numera Lantmännen, Swedish Meats och SCAN. Därför bojkottar vi konsumenter bl a dessa företag. Mer om bojkotten och de alternativa valen hittar du här >>
upp