Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-02-26


Gentekniklobbyn manipulerar opinionen


Här ett praktexempel på hur GMO-lobbyn tar till statistik och styrda undersökningar för att kontra undersökningar som går lobbyn emot. Den 19 januari 2006 publicerade ATL en undersökning bland 1000 svenska bönder med mer än 20 hektar, som visade att 74 procent inte kunde tänka sig att odla genetiskt modifierade grödor. Läs artikeln >>

Den 3 februari, alltså två veckor senare, kontrade Bioteknikcentrum* med ett motstridigt pressmeddelande att: ”en majoritet av Sveriges yrkesbönder vill odla genmodifierade grödor”. Det rörde sig om en undersökning omfattande bönder med mer än 50 hektar åker Undersökningen gjordes av Landja Marknadsanalys under november/december 2005.

Vi citerar ett avsnitt ur meddelandet:
"en inledande neutral fråga fick samtliga lantbrukare ta ställning till om de kunde tänka sig att odla en ny sort, framtagen med modern växtförädling, men som kräver hälften så mycket växtskyddsmedel för att ge en bra avkastning. 64 procent av samtliga tillfrågade lantbrukare svarade JA. I en uppföljningsfråga ställdes samma spörsmål, men med förändringen att ”modern växtförädling” hade bytts ut mot ”genmodifiering”. Då sjönk antalet positiva till 38 procent."

Ja döm själv, man styr resultaten helt med utformningen av frågorna. Men 62 procent negativa ligger faktiskt närmare ATLs undersökning som visar på 74 procent negativa. Det är inte detsamma som att en majoritet vill odla GMO-grödor! Läs artikeln >>

Ändå påstår man i ingressen på startsidan: ”Intresset för att odla genmodifierade grödor ökar starkt bland Sveriges lantbrukare. Enligt en ny opinionsundersökning är 65 procent av lantbrukarna, med en areal på 50 ha eller mer, positiva.” Läs mer på Bioteknikcentrums hemsida >>

*Bioteknikcentrum är ett branschorgan för GMO-företagen, med Monsanto i spetsen.
upp