Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik, Soja
2006-01-09


Motståndet mot GMO-foder
större än köttbranschen vill erkänna


Motståndet mot GMO-foder till livsmedelsproducerande djur är större än vad som framhållits från Swedish Meats och föreningen Kött- och Charkföretagen – KCF. VD:n för Kött- och Charkföretagen, Åke Rutegård, har nyligen framfört i en tidningsintervju att samtliga medlemmar i föreningen följt Swedish Meats beslut att tillåta GMO-foder till djur i livsmedelsproduktion. Enligt honom är det endast Siljans Chark i Dalarna, med endast 1 procent av marknaden, som valt att behålla kravet på GMO-fritt foder.

Riktigt så enkelt är det inte och detta är bara ett medvetet försök att tona ner motsåndet. Som vi tidigare publicerat har även Svensk Mjölk sagt nej till GMO-fodret. Och det är inte en oansenlig del av djuren i den svenska livsmedelsproduktionen. Förutom all KRAV-produktion av kött har även Svenskt Sigill, som är kopplat till bondekooperationen (LRF) helt tagit avstånd från GMO-foder. Enligt uppgift har Svensk Fågel också fortfarande en klar inställning mot GMO-foder.

Vi har tidigare i debatten klargjort att den ekonomiska aspekten endast är en skenmanöver då prisökningen för den GMO-fria sojan endast påverkar med 10 kronor per svensk konsument och år. Något som är försvinnande lite jämfört med alla övriga prishöjningar som vi inte kan värja oss emot.

Frågan om att överhuvudtaget använda soja som kraftfoder i djuruppfödning motsätter vi oss som konsumenter av olika skäl. Bland annat vet vi att betande djur får en bättre fettsyresammansättning och att det även vore nationalekonomiskt bättre att odla mer foder i Sverige. Importen av soja som kraftfoder innebär också globala förändringar i utvecklingsländernas jordbruksutveckling och det vore även önskvärt att frångå detta behov av långa transporter.

Det vore inte fel om livsmedelsproducenterna hade mer respekt för konsumenternas synpunkter och önskemål samt att de lärde sig att lyssna mer på sina kunder. I avsaknad av en öppen diskussion har vi ingen annan väg att välja än att uppmana till Bojkott! Det är ju den frihet vi konsumenter har, att köpa eller inte köpa.

Läs senaste nytt om genteknik >>

upp