Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-11-21 Publicerad i SKN nr 44


Genteknik är inget konstigt,
anser Annika Åhnberg


Vi hörde Annika Åhnberg på Konsumentföreningen Stockholms seminarium den 14 november och läste senare hennes gästkrönika i Göteborgsposten 19 november. Budskapet är detsamma.

Ett utdrag: ”Försiktigheten när det gäller genteknik är överdriven. Och försiktigheten när det gäller nanoteknik är obefintlig.”

Det är ett påstående vi inte alls håller med om!

Vi som följer utvecklingen för gentekniken översvämmas dagligen av rapporter om saker som gått snett. Monsantos aktier sjunker, Bomullsodlingen i Indien är en katastrof, antal självmord bland bönderna ökar lavinartat. Än har inget varit någon succé, men Annika nämnde i sitt tal i Stockholm om lyckade försök med en genmodifierad potatis som var resistent mot bladmögel.

Men hon nämnde inget om att den är framtagen för stärkelseproduktion och inte humankonsumtion, dessutom är godkännandet på remiss just nu (se notis till höger) och kommer den ut dröjer det nog 10 år till innan det blir aktuellt.

Dessutom påstår hon att ”försiktigheten när det gäller nanoteknik är obefintlig". Frågan är central och vi bevakar den, även i vår europaorganisation ASECO (www.aseconet.org) och har även tillställt bl a EU-kommissionen vårt policydokument, som verkligen uppmanar till försiktighet. Vi håller definitivt inte på med vad hon påstår: ”leker Följa John med andra intresseorganisationer, journalister och politiker”.

(PS Annika Åhnberg var jordbruksminister ett par år under mitten av 90-talet.)
Se vårt pressmeddelande 11/3 1997.

Läs mer om Nanoteknik
Läs mer om Genteknik
Läs gästkrönika 18/11 i GP: Genteknik är inget konstigt
upp