Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2008-12-04 Publicerad i KNY nr 4 samt i SKN nr 100
Nytt nätverk bildat:
”GMO-fritt Sverige”

En tid har arbetet med detta nätverk pågått och vid möte 27 november i Stockholm tillsattes en styrgrupp bestående av Hans Larsson från Allkorn, Kathleen McCaughey från Greenpeace, Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan, Lasse Hellander från Svenska Biodynamiska föreningen samt Cristina Gaitan från Slow Food.

För att kunna administrera inkommande gåvor, sponsorsbidrag samt kostnader bl a för hemsida, beslöts också att bilda ”Föreningen för Nätverket GMO-fritt Sverige”. Styrgruppen ställde sig till förfogande som interimsstyrelse med bl a uppgift att hitta en neutral ordförande, sekreterare och kassör, för att formellt kunna bilda erforderlig styrelse och stadgar samt medlemsmöte för val av definitiv styrelse.

Ett 20-tal organisationer har redan anslutit sig till nätverket och stor enighet rådde om att GMO-frågan är så stor och viktig att alla måste gemensamt samverka för att få största möjliga genomslag. Nya intresserade organisationer är välkomna att kontakta Bengt Ingerstam hos oss för vidare information och vidarebefordran av intresse att delta.

Läs här vad vi redan skrivit om GMO >>
Vill gärna delge er alla en bra debattartikel ifrån Norran: Låt oss slippa GMO-grödor

PS inför Jul
, det är tillåtet att utfodra svenska grisar med GMO-foder, men tydligen är det bara några få uppfödare som gör det. Däremot är alla danska grisar uppfödda på GMO-soja. Gör ett radikalt val redan nu, men helt fritt är ju inte det svenska än, men vi rotar i frågan och har bl a bett Föreningen Svenska Grisuppfödare att kartlägga saken.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss