Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-09-14


Skandalen med GM-riset växer

I förra numret av SKN, nr 36, rapporterade vi utförligt om den stora ris-skandalen.

Nu rapporterar EU Observer att 33 prover av 162 innehöll det icke godkända GM-riset med härkomst från USA. I vissa länder har det hunnit ut på butikshyllorna. Läs EU Observer.

Två containers med 30 800 kilo av riset Liberty Link 601 stoppades i hamnen i Stockholm. Livsmedelsverket har gått ut och lugnat konsumenterna att det inte är farligt att äta, men det är ju inte det frågan gäller! Det är en fråga om redlighet och vi misstänker att man från USA försöker medvetet blanda ihop för att göra det omöjligt att undvika GM-grödor. Det har hänt för många gånger redan.

Klarar inte GMO-industrin av att hålla isär och respektera regelverket återstår bara en sak och det är att helt undvika allt ris från USA, så får de seriösa risodlarna, som oförskyllt drabbas, ta itu med frågan internt i USA. Lita på att administrationen då reagerar, för de gör allt för att skydda amerikanska företag och deras export.
upp