Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-06-22


Sveriges regering sviker sina medborgare


EU-kommissionen tänker, med svenskt stöd, driva igenom tillståndet för Monsantos genmodifierade majs Mon 863 som djurfoder i hela EU. Den kritiserade genmajsen har visat sig orsaka inre skador på råttor. Trots detta tas frågan på nytt upp i en omröstning på fredag bland EU:s miljöministrar. Sveriges miljöminister Lena Sommestad kommer att lägga ner sin röst vilket kommer gynna ja-sidan och hon meddelar i en artikel i SvD att hon tycker att frågan är väl beredd och att det inte har gått att påvisa några risker för miljö och hälsa.

Om det blir ett nej i omröstningen kommer kommissionen ändå att driva igenom förslaget. Det kommer bli stark opinion mot detta maktspråk.
- Detta är synnerligen beklagligt och ger inget ökat förtroende för EU-kommissonen. Det visar bara att man är pressad och styrda av amerikanska intressen som i grund och botten vill han kontroll över världens livsmedelssituation, säger Bengt Ingerstam, ordförande för Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Bland andra LRF och flera EU-parlamentariker kritiserar nu att inga nya tester gjorts. SKIS och flera andra ideella organisationer har inte fått tillfälle att yttra sig i frågan, med hänvisning till att vi, enligt jordbruksverket, ändå alltid säger nej i dylika frågor.

Läs mer:
Nya brister med genmajs kända - SvD
Hemlig rapport om genmajs släpps - Expressen
Inga nya tester av omstridd majs 0 Fakta – SvD
Nu har vi helt tappat förtroendet för genteknikföretagen - SKIS hemsida
Läs mer om GMO på vår hemsida

upp