Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Genteknik
     

2000-10-18

Svenska Kabi inblandat i genteknikskandal

Stulna gener: det låter som ett avsnitt ur TV-serien Arkiv X. Men i ett långdraget domstolsfall i USA har företaget Genentech tvingats betala 200 miljoner dollar i förlikning till University of California i San Francisco. Och ett svenskt bolag kan vara inblandat.

Det svenska företaget Kabi Pharmacia var ett av de ledande läkemedelsforskningsföretagen på 1970-talet. Numera har de så gott som helt hamnat i amerikansk ägo efter att Pharmacia gåt ihop med kontroversiella Monsanto. En av Kabis viktiga upptäckter var den syntetiska formen av mänskligt tillväxthormon, som kunde framställas med genmanipulerade bakterier.

Men forskare vid Genentech hann före med publiceringen i den ansedda tidskriften Nature 1979 och tog dessutom patent på upptäckten. Skandalen som tagit tio år för det amerikanska rättsväsendet att nysta upp har avslöjat att forskare vid Genentech stal de viktiga tillväxtgenerna från universitetslabbet i San Francisco. Forskaren som deltog i inbrottet heter Peter Seeburg och hans berättelse har skakat om den annars så optimistiska genteknikindustrin i USA. Genentech nekar till anklagelserna, men har inte bestridit att generna i fråga stulits från universitet.

För Kabi, som då var ett statligt företag, kunde tillväxthormonet blivit en storsäljare men av okänd anledning gav det svenska företaget upp i kampen mot Genentech. Det som gör historien extra märklig är att Kabi faktiskt finansierade en del av Genentechs forskning. Eftersom rättegången avslöjat att avgörande labbjournaler saknas och Genentech inte kunnat redogöra för hur man isolerat tillväxtgenen skrev Washington Post 10 juni 1999 att den kommersiella forskarvärlden fungerar utan revisorer eller självgranskning. Ingen vet med säkerhet; det är som en bank utan någon kontrollmyndighet.

 

Kommentar:

Sveriges Konsumenter i Samverkan (och flera av våra medlemsorganisationer, bland annat Konsument-Forum och Miljöförbundet Jordens Vänner) har följt genteknikdebatten under en längre tid. Vi företräder konsumenterna, som tvingas betala höga priser för läkemedel med långt patentskydd som företagen påstår behövs för att "skydda sina investeringar". Vi har särskilt häpnat över forskarnas motvilja mot öppenhet (det finns dock undantag) och vi har kritiserat att gentekniken av många politiker ses som en lösning på alla världens problem. Vi efterlyser en öppen debatt bland forskare och företagsledare som ger oss vanliga medborgare en vink om vad som egentligen planeras i labb och styrelserum. Ett stort problem anser vi är att enorma summor av våra skattemedel går till genteknikforskning, nu återigen i Thomas Östros storsatsning i budgeten, utan att någon tycks granska vad pengarna egentligen går till.

 

Källor:

1) GENENTECH SETTLES PATENT CASE WASHINGTON POST
Justin Gillis
Saturday, November 20, 1999 ; Page E01
"Settling a legal dispute that tainted one of the great achievements of modern science, the regents of California's university system yesterday approved a settlement under which Genentech Inc. will pay $200 million to resolve charges of patent infringement."

2) SCIENTISTS WITH A FREE REIN WASHINGTON POST OP-ED
Thursday, June 10, 1999 ; Page A28
"The May 17 front-page article "20 Years Later, Stolen Gene Haunts a Biotech Pioneer" illustrates the high stakes sometimes involved in scientific research. Perhaps not generally known is that scientists are not licensed by any authority."

3) SHAM OVERSIGHT WASHINGTON POST OP-ED
Daniel S. Greenberg
Monday, May 31, 1999 ; Page A23
"It's easy to get the impression from a cluster of recent episodes that shoddy ethical practices are plentiful and growing in medical research. But no one knows for sure, because the science establishment runs like a bank without auditors."

4) 20 YEARS LATER, STOLEN GENE HAUNTS A BIOTECH PIONEER WASHINGTON POST
Justin Gillis
Monday, May 17, 1999 ; Page A01
"The men with foreign accents trod carefully through desolate hallways. They weren't supposed to be there, but the University of California at San Francisco had something they wanted, and they knew just where to find it."

5) GENENTECH STANDS BY ORIGINAL DATA NATURE
Dennis J. Henner, David V. Goeddel, Herbert Heyneker, Keiichi Itakura, Daniel Yansura, Michael Ross,
Nature Volume 399 Number 6734 Page 297 - 298 (1999)
"A trial is under way in San Francisco, California, involving a patent dispute between Genentech,......"

6) GENENTECH PAYS $200M OVER GROWTH HORMONE 'THEFT' NATURE
Rex Dalton & Quirin Schiermeier
Nature Volume 402 Number 6760 Page 335 (1999)
"Biotechnology company Genentech agreed to a $200 million settlement over a patent in......"