Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-01-23


US may have won the battle but is losing the war
-apropå tvisten i WTO om godkännandet av GMO-grödor

WTO kommer troligen att avgöra tvisten mellan EU och USA rörande anklagelserna från USA att EU bromsar godkännandena av genetiskt modifierade grödor. Konsumentorganisationer i Europa och USA, som samarbetar i TACD, den TransAtlantiska KonsumentDialogen, har skickat ett gemensamt uttalande till WTO och påpekat att man kan inte avgöra tvisten inom WTO. Frågor som berör konsumenter, folkhälsan och miljön måste behandlas på annat sätt och inte som en frihandelsfråga. Roda Karpatkin från Consumers Union i USA uttalar i skrivelsen den slående frasen: ”USA kan möjligen vinna ”slaget” men förlorar kriget!”

Konsumenternas motstånd den verkliga motorn
TACD, samarbetsorganisationen mellan de europeiska och amerikanska konsumentorganisationerna, där SKIS aktivt ingår, har skickat en skarp skrivelse till WTO med anledning av att dispyten mellan USA och EU om godkännanden av olika genmodifierade grödor. USA hävdar att EU försenar godkännandena och att detta förorsakar USAs näringsliv förlorade marknadsandelar.

Konsumenternas motstånd emot GM-livsmedel och att konsumenterna föredrar att köpa GMO-fria livsmedel är ju den verkliga motorn på marknaden och det är detta som förorsakat marknadskollapsen för de amerikanska grödorna. USAs ansträngningar att tvinga GM-livsmedel på ovilliga konsumenter är offensivt och omdömeslöst. Konsumenterna kan inte tvingas köpa det de inte vill äta, uttalade Jim Murray från BEUC, en av de europeiska konsumentparaplyerna.

Roda Karpatkin, tidigare ordförande i Consumer Union i USA gör en slående jämförelse med vad som hände 1999 när USA vann dispyten om hormoner i kött. Europa har fortfarande inte öppnat marknaderna för hormonkött beroende på att konsumenterna inte vill ha det. Detta föranledde hennes klara och träffande uttalande: ”Det är ironiskt att USA möjligen kan vinna ”slaget” men förlorar kriget.” Hon menar också att skulle WTO fälla EU så får det bara konsekvenserna att konsumenternas motstånd bara ökar ännu mer.

Uttalandet och TACDs pressmeddelande "The EU must resist U.S. pressure and protect consumer rights on GM foods" kan läsas här.

Läs mer om TACD >>

upp