Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-05-26


Nu har vi helt tappat förtroendet för genteknikföretagen

Monsanto har mörkat en studie där det visat sig att råttor som matats med GM-majs har fått stora hälsoproblem som sämre immunförsvar, blodförändringar och förminskade njurar. Majsen finns på marknaden i USA och snart ska EU rösta om huruvida majsen ska godkännas här. Monsanto förnekar att majsen kan skada människor, men vägrar att lämna ut rapporten till allmänheten och oberoende forskare. EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, går på Monsantos linje och menar att majsen är säker.

Förtroendet för genteknikindustrin är nu helt förlorat. Först kom Starlinkskandalen som kostade miljarder, sen hopblandningen av Bt 10- och Bt 11-majs, nu som grädde på moset undanhåller Monsanto fakta om GM-grödors skadlighet.

Det finns inget annat område inom näringslivet där det får gå till så här. Där företagen gång på gång bluffar för att få avsättning för sina misslyckade produkter och felinvesteringar.

Konsumenterna har inte efterfrågat tekniken, den löser inte problemen med kemikalieanvändning i jordbruket, undernäring eller svält. Blir någon förvånad om konsumenterna säger nej till GMO?

Läs mer här:
www.organicconsumers.org/ge/corn-study.cfm
upp