Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-03-10


Handeln passiva inför GMO-foder
till djur i livsmedelsproduktionen


Den 17 oktober 2005, efter Swedish Meats uttalande om att de släpper överenskommelsen om gmo-fritt i sina krav på livsmedelsproduktionen av djur, tillfrågade vi de svenska handelsblocken om hur de ställer sig.

Läs här vad vi skrev till ICA, AXFOOD och COOP:
”om vi är rätt underrättade har ni haft en ganska skärpt attityd mot införandet av GMO i matkedjan. Har det ändrats? Swedish Meats går ut i pressen och säger att de är överens med er samt att konsumenterna inte är motståndare längre till GMO och att "smyga in GMO via fodret".

Vi svarade Swedish Meats i torsdags på Jordbruksaktuellt direkt när nyheten kom först (vår kommentar se längst ner) - Klicka här!

Läs här vilka svar vi fick

ICA har inte några synpunkter på GMO i foder
:
"Mycket importerad mat härstammar redan från djur som fötts upp på foder med GMO-innehåll. Ett krav från handeln att svenska producenter ska upprätthålla frihet från GMO skulle innebära en extra ryggsäck med kostnader på svensk produktion."

Axfood arbetar på samma sätt som ICA:
”För de kunder som vill vara säkra på att undvika GMO även som djurfoder rekommenderar vi det ekologiska sortimentet”.

Från COOP:
”Vi i vår tur arbetar också på samma sätt, vi rekommenderar det ekologiska. Men kan kanske tillåta oss att konstatera att valfriheten för den svenska konsumenten minskar efter beslutet, och att beslutet också innebär att SM behöver lägga extra krut på sin ekologiska verksamhet. Enligt uppgift har SM inte heller konfererat med mjölksektorn, så man får kanske se vad det slutgiltiga resultatet blir.”

Vi svarade den 19 oktober:

- Tack för "hjälpen"!!!
Detta är chockerande och blir säkert starten till en massiv kampanj.
Vi finner oss inte i att bli överkörda så här av både handeln och stora livsmedelsproducenter.
Det diskuterades livligt i dag på SIK mötet i Ystad och man vissa) drog en lättnadens suck, att nu kanske vi kommit till en vändpunkt. Man tolkade det som att nu är det grönt för GMO.
I morgon har vi styrelsemöte och kommer att besluta om vilken aktion vi ska ta, men vi litar inte längre på fraser som "vi har gjort valet för att göra det enkelt för dig".

Beslutet på SKIS styrelsemöte den 20 oktober blev att vi nu utlyser en bojkott av Swedish Meats och SCAN för deras produkter av eller med griskött till att börja med, samt handelns egna märkesvaror EMV, där ursprunget inte brukar anges.

Se länk: BOJKOTT
upp