Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-08-11


Sanningen om den verkliga
bekämpningsmedelsanvändningen
- ett hårt slag mot GM-industrin

Bönderna använder nu lika stor mängd pesticider vid GM-odling (genmodifierade grödor) som konventionell odling rapporterar tidningen Independent, efter en offentliggjord amerikansk forskningsrapport.

Förespråkarna har alltid hävdat att bekämpningsmedelsanvändningen kan minskas och skulle då ge större vinster. Så skedde också de första åren, men sedan har nya hot från andra insekter dykt upp, som grödorna inte var ”designade” för. Bönderna har då ökat bekämpningen och ingen vinst blir kvar, snarare tvärtom då GM-utsädet kostar tre gånger mer än det konventionella.

Läs hela artikeln här >>
upp