Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Genteknik

Annonsförslag  

Vi har inte bett om den
 
  • Gentekniken hotar vår demokrati. 
  • Forskarna har gått för långt, i tysthet. 
  • Lagstiftningen är tagen på sängen. 
  • Makten över maten är nu ett verkligt hot. 
Vi vill inte att Monsanto i USA och andra transnationella jättar: 
  • ska kunna få monopol på världens viktigaste utsäden!
  • ska kunna få makt över världens matförsörjning! 
  • ska kunna ta patent på liv! 
  • ska kunna göra världens bönder till sina slavar!
Ingen vågar ge bindande garantier för framtiden, säkerhetsriskerna för hälsa o miljö skrämmer! Om inte de genmodifierade livsmedlen inklusive produkter från djur som fått genmodifierat foder tydligt märks, elimineras valfriheten och blir ett hot emot demokratin! Vi kräver att få veta vad vi köper, betalar och äter! 
 
 Vi kräver vår demokratiska rätt att själva få välja vad vi köper! 
Denna annons är betald av arga och indignerade, 
medvetna konsumenter som nu annonserar för att synas och höras.
Hjälp oss att fortsätta annonskampanjen för att våra krav ska synas.

Var med och RÖSTA, synas och höras, genom att skicka in 50 kronor (eller mer) på 
pg 638 20 78-1 till Sveriges Konsumenter i Samverkan, 
eller skicka en 50-lapp i ett kuvert. Uppge namn och adress, 
så får du ett faktablad och en dekal som bekräftelse. 

Sveriges Konsumenter i Samverkan
SKIS Stockholm
Kontoret i Stockholm stängt för tillfället, kontakta kontoret i Hultsfred

E-post: skis-s(at)konsumentsamverkan.se
SKIS Hultsfred
Box 88, 577 22 Hultsfred
Telefon: 0495-498 34, Mobil: 070-604 77 25

E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se

Postgiro: 638 20 78-1     Organisationsnummer: 833200-7569
www.konsumentsamverkan.se
 

Vill du dra ut ett orginal och kopiera och sprida vidare? Klicka då här och ta ner den i PDF-format.

Tillbaka | Hem