Konsumenter i samverkan

Till startsidangenlogo

Vi har inte bett om den.
Gentekniken hotar vår demokrati.
Forskarna har gått för långt, i tysthet.
Lagstiftningen är tagen på sängen.
Makten över maten är nu ett verkligt hot.
Vi vill inte att Monsanto i USA ska få monopol
på världens viktigaste proteinkälla - sojabönan!
Vi protesterar mot att några stora
multinationella företag ska kunna få patent på liv!
Världens bönder ska inte bli slavar
åt dessa multinationella företag.
Ingen vågar ge bindande garantier för framtiden,
säkerhetsriskerna för hälsa o miljö skrämmer!
Om inte gen-maten fullt ut och tydligt märks,
elimineras valfriheten och blir ett hot emot demokratin!
Vi kräver att få veta vad vi köper och vad vi äter.
Varför förnekar man oss den demokratiska rätten att välja?
Var finns konsumentskyddet?

Denna annons är betald av arga och indignerade,
medvetna konsumenter som nu annonserar för att höras.

Det här är vår nya opinions-"röstsedel". Hjälp oss att fortsätta annonskampanjen för att våra krav ska synas.
Var med och RÖSTA, synas och höras, genom att skicka in 50:- (eller mer) på pg 638 20 78-1 till Konsumenter i samverkan, eller skicka en 50-lapp i ett kuvert. Uppge Ditt namn och adress, så får du ett faktablad och en dekal som bekräftelse. Dekalen kan du sätta på din bil eller väska och fortsätta att "rösta".

Konsumenter i samverkan
Rikskansli: Box 88   577 22 Hultsfred
Telefon: 0495 41315 Fax: 0495 13678
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Postgiro: 638 20 78-1 Organisationsnummer: 833200-7569( Tillbaka | Hem | Kontakta oss )