Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-03-10
Kina förbjuder GMO

Enligt uppgifter i Dagens Nyheter har Kina förbjudit kommersiell odling av genmanipulerat ris. Ett projekt i provinsen Hangzhou i södra Kina har stoppats och fältförsök måste ske bakom höga murar. Enligt en expert på Kinas jordbruksdepartement finns det risker att gentekniken skadar miljön på sätt som vi inte känner till. Även om kinesiska forskare vill använda herbicidresistenta sorter för snabbare växtförädling tycks man känna stor oro kring virusrelaterade gener. Forskarna tror att det kommer att ta 20 år att övertyga konsumenterna att genteknik är säker.

Även Reuters har tidigare rapporterat om tveksamheten i Indien, Kina och andra asiatiska länder när det gäller GMO. Bland konsumentorganisationer som vi har kontakt med i Asien är motståndet mycket starkt, särskilt i Japan, Korea, Thailand, Hong Kong och på Filippinerna. Eftersom Kina fortfarande inte tillåter fristående konsumentorganisationer har vi inga uppgifter om reaktionerna bland befolkningen och vet inte om någon debatt är tillåten i tidningar eller media. Vi tar tacksamt emot tips om utveckligen!

Dagens Nyheter: Kina förbjuder odling av genändrat ris

Reuters: Asia farming on horns of a dilemma over GMO

Reuters: China mum on transgenic food crops


Upp sida