Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2002-11-30


Rapport från konferens om GMO (EMBO) i Oslo 12 okt 2002
"Frontiers of Molecular Biology
- From biotech to shopping basket"

Konferensen arrangerades av European Molecular Biology Organization och hölls på Oslo universitet. Forsknings- och utbildningsminister Kristin Clemet öppnade diskussionen med ett anförande om genteknikens roll i samhället.

Forskaren Ingo Potrykos från Schweiz berättade om sitt projekt som sedan 1990 gått ut på att ta fram ett slags ris med högre halt av betakaroten, som kroppen kan ta upp och omvandla till A-vitamin. Efter många försök med gener från andra växter fick hans grupp fram ett "gult" ris med denna egenskap. Det fick namnet "gyllene ris" och har fått stor publicitet. Ingo Potrykos vill främst hjälpa fattiga i u-länder som lider av A-vitaminbrist, och menar att GMO-riset kan vara ett medel. En intressant diskussion om hans kamp med de stora genteknikföretagen följde - de ägde rättigheterna till hans produkt och han fick ägna mycket tid åt att förhandla om patenträttigheter. Ingo Potrykos är mycket kritisk mot att den europeiska debatten och GMO-kritiken smittar av sig i andra länder.

Aina Edlemann från Norsk Bonde- og Småbrukarlag höll ett engagerat brandtal för lantbrukarnas rättigheter. Hon och hennes kollegor är synnerligen kritiska till GMO och menar att kontrollen över maten riskerar att helt hamna i de stora transnationella företagens händer. Föreningen har 12 000 medlemmar i Norge och ingår i den internationella sammanslutningen Via Campesina, med många föreningar i u-länder, som också protesterat mot GMO. Man vill hellre ha ekologiskt lantbruk och är arga på WTO-reglerna som tar bort småböndernas möljighet att konkurrera samtidigt som världsmarknadens priser hela tiden sjunker. Det är en ohållbar situation på såväl ekologiskt som socialt plan.

Professor Peter Aleström berättade om sin forskning med GMO-fisk. En rad projekt har genomförts, främst grundforskning, men även i syfte att göra GMO-fisk steril (för att nya nalag inte ska spridas till vilda släktingar). Man försöker också ta fram DNA-vaccin mot sjukdomar och olika system för ökad tillväxt. I Norge har GMO-fisk förbjudits i lag och det finns inga planer på att ta fram GMO-fisk som livsmedel.

Martin Frid, Sveriges Konsumenter i Samverkan, höll föredrag om konsumentorganisationernas syn på GMO och den historik som ofta glöms bort, särskilt i media. Hela tiden får vi höra att "snart kommer nya, fantastiska produkter". Så har det inte blivit. Herbicidresistens och insektsresistens är de mest framträdande GMO-växterna efter 10-15 års forskning, utan speciella fördelar för oss konsumenter. Däremot finns en rädsla att våra grundläggande konsumenträttigheter är hotade. Vi har krävt märkning och spårbarhet, under tiden har vi sagt "Nej tack till genmaten". Även om konsumentorganisationer kan delta i Codex Alimentarius och andra FN-organ som försöker hantera dessa svåra frågor känner mer än 80% av konsumenterna stor oro.

Dr Geoff Watts, vetenskapsredaktör vid BBC, berättade om medias syn på GMO, särskilt i Storbritannien. Efter BSE-skandalen var det inte lätt att vara forskare i England! I flera omgångar har engelsk press tagit ställning kraftigt emot GMO och på så sätt bidragit till opinionsbildandet. En ny rapport om medias roll i debatten (pdf) ger alla spännande detaljer:

upp