Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
Arbetet 2000-03-16
Krav på kritisk debatt om genmanipulation
I går genomfördes det första kommunalt anordnade seminariet någonsin om genmanipulation. Och detta i Landskrona, som tillsammans med grannen Svalöv, är något av ett centrum för växtförädling genom genmodifiering, som är ett annat ord förverksamheten. 

- Eftersom genmodifiering mycket väl kan leda till en gigantisk samhällsförändring måste det till ordentlig debatt. Hittills har den varit alldeles för okritisk.

Så sa initiativtagaren, kommunens miljöchef Högni Hansson, i samband med seminariet på Hotell Öresund. Samtidigt uttryckte han missnöje över att kommunerna, och inte minst hans egen, inte har några lagliga möjligheter att påverka tillståndsprocessen vad gäller genmanipulerade grödor.

- Åtminstone borde försöksodlingarna prövas av miljödomstolen, tyckte Hansson.

Företrädare för de lokala, men internationellt ägda, företagen Novartis och Svalöf Weibull fanns på plats för att redogöra för sin verksamhet liksom Monsanto, en gäst "utifrån". Och för att svara på frågor, särskilt från den riksbekante miljörättsprofessorn Staffan Westerlund.

Och det var inga lätta frågor tillrättalagda för företagen, utan sådana typ "Har ni sån tillit till er teknik att ni skulle våga skriva på ett avtal om total ekonomisk kompensation vid eventuella miljöskador?"

Något så långtgående löfte vågade ingen utfärda.

- Men vi gör ändå precis allt vi kan för att vara på den säkra sidan, sa Stig Tuvesson från Novartis, för skulle det komma ut i massmedia att så inte var fallet så skulle det vara förödande för det här företaget.

Westerlund fick, när han ställde sina frågor, också bekräftat den aning han redan innan hade, nämligen att det inte finns någon framstående varnande röst inom den svenska forskarvärlden.

Martin Frid från organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan vidarebefordrade dock en rad kritiska synpunkter. Exempelvis kravet på ett ökat inflytande för allmänheten. Inte minst på det lokala planet.

- För trots att 95 procent av svenskarna enligt gjorda undersökningar inte vill ha genmanipulerade livsmedel så fortsätter företagen med sina fältförsök, sa han.

Heldagsseminariet hade samlat runt 50 personer, från forskare och företrädare för jordbruksverket till ekologiskt odlande bönder och miljöaktivister. Dessa fick, utöver vad som tidigare nämnts, även höra föredrag om hur genmodifiering regleras internationellt, hur LRF och de ekologiska odlarna ser på genmanipulerade grödor och hur medborgarmedverkan kan gå till.

Kjell-Åke Persson

Läs Landskrona kommuns officiella rapport från seminariet!
 


Upp sida