Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
 
Avslöjande debatt om genteknik vid Luleå-konferensen!

Det blev en ovanligt öppen och allsidig diskussion om den nya biotekniken, där man med genteknikens hjälp kan flytta gener som aldrig tidigare. Under tre intensiva dagar hölls föredrag ur många olika perspektiv, från kloning och patent på liv till WTO-förhandlingar och utsädesförsörjningen. Talare från Indien, USA, England, Chile, Norge och Sverige deltog och representerade universitet och forskning, samt även jordbruk, industri och NGOs. 

Som arrangör stod Luleå Tekniska Universitet. Huvudsponsor var Dag Hammarskjöld Fonden, Uppsala. Medsponsor var också Konsumenter i Samverkan.

Programmet till ”Dolly and the Bean: Understanding Biotechnology in Broader Contexts” 19 – 21 februari 1999 i Luleå finns på universitetets hemsida.

Frågor som väckte stark debatt var framför allt förskjutningen från öppen offentlig forskning till företagsstyrd och sluten forskning. Även patentfrågan debatterades livligt under konferensen. En tredje stor fråga var den misslyckade introduktionen av omärkt GMO-soja som nu komplicerar alla internationella handelsavtal – och konsumenternas rätt att välja. 

Ett initiativ togs bland deltagarna, ”Luleå Initiative on Biosafety and Consumer Rights” som finns att läsa här. De brännande frågorna betonas och tre viktiga krav framställs, som nu ska föras vidare till regeringar, departement och speciellt till berörda för WTO-förhandlingarna. Internationella organisationer kommer att uppmanas att stödja detta ”Luleå-initiativ”.

Från flera företag inblandade i genteknikfrågor har senaste tiden uttalats behovet av dialog. Desto märkligare att dessa företag uteblivit från denna öppna konferens. Till konferenser som industrin arrangerar är vi ju som konsumentorganisation aldrig inbjudna eller ens välkomna, så hur ska en dialog kunna föras?

Ett pressmeddelande har gått ut från arrangörerna, där ”initiativet” finns översatt till svenska.

Ett anförande hölls också av Bengt Ingerstam, KiS generalsekreterare med titeln "Consumers the victims or a force for change?” Det kan läsas här.

Allmänhet och organisationer kommer att beredas tillfälle att stödja ”initiativet” genom att ansluta sig till speciella mail-listor.


Upp sida