"Dolly and the Bean" 19-21 februari 1999

Kort referat

Rapport av Martin Frid

Komplett sammanställning (i bokform) av samtliga anföranden
från genteknikkonferensen 1999 i Luleå

Presentation, Program och Talare

Luleåinitiativet

Bengt Ingerstams tal

Tillbaka      Hem