Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2001-01-15


Kampanj för GMO-fria områden

Rapport från konferensen "GMOs... Free to Choose?" 11-12 januari 2001, Bryssel

Vid en tvådagarskonferens i Bryssel inleddes en global kampanj för att införa zoner där genmanipulerad mat inte får förekomma. Konferensen i Europaparlamentet samlade 170-200 deltagare från hela Europa, inklusive Östeuropa, samt Japan, Mali, Brasilien, USA och Australien. Den Gröna gruppen i EU-parlamentet ordnade mötet tillsammans med Federation of Young Greens. Hedersgäst var Italiens jordbruksminister Alfonso Scanio som talade sig varm för att hela regioner måste få lov att bli GMO-fria.

Under konferensen diskuterades om det är lagligt eller ej att utropa GMO-fria zoner, där genmanipulerade grödor inte får odlas. Det är möjligt att vilja skydda miljön i känslig omgivning, särskilt om GMO-grödorna kan skada biodiversiteten (även insekter) på en plats. Speciella geografiska områden kan skyddas, t ex i kustnära områden eller bergsområden. EU-direktivet 90/220 är otydligt på en rad punkter och många kommuner och landsting har redan börjat införa GMO-förbud i den offentliga upphandlingen. En annan strategi är att man på sin skola eller arbetsplats bestämmer sig för att inte köpa in GMO-livsmedel och på så sätt bidra till kampanjen.

Redan har parlamenten i fyra regioner i Italien, Baskien (Spanien) och Wales (Storbritannien) röstat för att införa GMO-fria zoner. Tasmanien (Australien) har också utropats till GMO-fri zon tack vare Peg Putt från Gröna partiet som höll ett engagerat tal i Bryssel.

Röster ur debatten:

- På samma sätt som det är tillåtet enligt Världshandelsorganisationen WTO att införa officiella sjukdomsfria zoner för att visa att kött från en viss region är extra säkert, kan man införa GMO-fria zoner, förklarade Peg Putt från Tasmanien. Men Monsanto, det amerikanska företaget som säljer GMO-utsäde, vill gå till domstol för att upphäva vårt demokratiskt fattade beslut. Vi vill använda försiktighetsprincipen eftersom vi inte tycker riskanalys är tillräckligt, sa Peg Putt.

- Gör EU till en GMO-fri zon, uppmanade miljöpartiets EU-parlamentariker Inger Schörling och språkröret Lotta N Hedström.

Nu när Sverige är ordförande i EU har Göran Persson möjlighet att visa att han tar konsumenternas oro på allvar och inleder ett arbete för att göra EU till en GMO-fri zon. I Sverige tar miljöpartiet initiativet genom en kampanj för att lokalt skapa GMO-fria zoner.

- Vi måste bevara gener! utropade österrikaren Joseph Hoppicher.

Enligt Amsterdamfördragets artikel 174 kan försiktighetsprincipen användas, och det har vi gjort i Österrike för att stoppa GMO-odling. För speciella regioner, t ex bergsområden som vi har i Alperna, ska försiktighetsprincipen även gälla ekonomisk och social utveckling. Vi anser att GMO hotar just dessa värden och har därför tagit ställning mot GMO-odling. Men vi behöver också en "demokratiprincip" som gör det möjligt att införa GMO-stopp, ansåg Joseph Hoppicher. Ytterligare en princip gäller "Noaks ark", dvs rätten att skydda arter som hotas p g a GMO-odling. Här kan vi hänvisa till Agenda 21, kapitel 13 som handlar om reservat, även om jag inte gillar ordet.

- I Brasilien är det fortfarande inte tillåtet att odla GMO-soja, på grund av konsumentorganisationen IDEC och Greenpeace, berättade Maria Idalina de Sant Ana, rådgivare till en riksdagsledamot i Brasilien.

Vi kämpar mot transnationella företag som har miljarder dollar till sitt förfogande. Men situationen är kaotisk, det saknas inspektörer som kan kontrollera fälten. De bönder som odlar GMO illegalt är fattiga kontraktsodlare som inte själva äger marken. Importen av GMO-utsäde sker trots att samma företag (Monsanto, numera uppköpt av Pharmacia) går till domstol i USA om en bonde försöker spara GMO-utsäde. Det är inkonsekvent och handlar bara om att förstöra för oss som vill tillhandahålla GMO-fri soja på världsmarknaden.

- Detta är en kampanj mot industrialiserat och intensivt jordbruk, enligt Italiens jordbruksminister Alfonso Scanio. Sedan 1997 har vi varit motståndare till genmanipulation. Vi har en konsumentdriven policy. Nu följer Tyskland efter och bildar ett konsumentdepartement som även omfattar jordbruksfrågorna, och sätter konsumenterna främst! Vem hade kunnat tro det för fem år sedan, sa Alfonso Scanio.

Vad man sår får man skörda, det vet vi alla. Man förlorar dessutom arter om man bara ska odla en enda sort som är allra mest lönsam för stunden. Vi har även problem med djuraveln, som stressar djuren på ett onaturligt sätt. Vi är inte längre villiga att ta risker som inte kan beräknas i förväg. Och jag behöver verkligen inte sitta och lyssna på vetenskapliga rådgivare och kommittéer som säger å ena sidan si, å andra sidan så. Att det är en svår fråga kan jag räkna ut själv som är minister, därför är jag mot GMO!

Slutsatser:

Efter flera års intensiv debatt om GMO-livsmedel och odling av GMO växer nu kravet på att i demokratisk ordning få möjlighet att utropa en kommun, en region eller ett helt land - eller hela EU - till GMO-fri zon. För konsumenter skulle detta innebära en stor lättnad eftersom varor från dessa områden skulle vara garanterat GMO-fria, utan att det behövs ytterligare märkning eller kontroll. Det förutsätter dock en integrerad konsument- och jordbrukspolitik som även tar hänsyn till miljön. Sveriges Konsumenter i Samverkan ser positivt på denna utveckling och vill att Sverige tar ställning mot GMO, för ekologisk och hållbar odling och för säker mat.

Rapporterat av Martin Frid, Sveriges Konsumenter i Samverkan.

upp