Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-05-03


Konsumenterna, inte lagstiftningen,
kommer att styra framtiden för GMO i Europa

En unik oenighet blottades under konferensen om GMO-grödor i Wien i början av april. Framtiden för GMO-livsmedel inom EU är troligen mer beroende av konsumenternas eventuella acceptans än av lagstiftningen från Bryssel, rapporterade Chris Jones.

EUs kommissionären för miljön, Stavros Dimas, påpekade att GMO-grödor kunde utgöra ett hot emot biodiversiteten på lång sikt och kritiserade EFSA för att lita för mycket på forskningen från bioteknikföretagen. ”Jag är angelägen att värna om att miljön är skyddad mot potentiella risker från odlingen av GMO-grödor”, uttalade han.

Den grekiske kommissionärens uttalande kom oväntat eftersom kommissionen oftast uppträder med en enad front. Det var hans uttalande om konsumenternas attityder mot GMO- livsmedel, som uppfattades som speciellt provokativt: ”Den låga acceptansen av GMO- livsmedel kommer inte att innebära en ökad efterfrågan av GMO och som en konsekvens väljer bönderna att fortsätta odla de konventionella och ekologiska grödorna i Europa”.

Politiska beslut är lika mycket ett svar på konsumenternas förtroende, som att de är drivande i frågan och det skulle krävas en modig regering att ge denna utveckling sitt fulla stöd, mot konsumenternas aktuella stora antipati emot GMO-grödorna.

Simon Barber från bioteknikindustrin replikerade att det inte alls var så, konsumenterna vill ha valmöjligheter. Kommentaren uteblev inte, just det, konsumenterna vill kunna välja bort GMO-livsmedlen.
Läs hela artikeln som publicerats i Just Foods >>
www.just-food.com >>
upp