Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2001-07-11


Konsumenterna kritiska mot UNDP rapporten om GMO

Sveriges Konsumenter i Samverkan riktar stark kritik mot FN-rapporten "Making New Technologies Work For Human Development". Främst förvånas vi över att UNDP så ohöljt stöder gentekniken som inte på något vis gynnat konsumenter eller familjejordbrukare i de länder där GMO redan introducerats, dvs USA, Kanada och Argentina. Rapporten från UNDP påstår dessutom att oron över GMO är ett i-landsfenomen. Genom våra kontakter med den internationella konsumentrörelsen, Consumers International, vet vi att oron över GMO faktiskt är ännu större i u-länderna. I fattigare länder har konsumenterna och bönderna betydligt mer att förlora om maten visar sig vara farlig eller om skördarna slår fel eller om makten över utsädet ska bli några transnationella företags egendom.

I andra FN-sammanhang där GMO diskuteras, särskilt vid Codex (FAO och WHO), har vi tydligt sett hur amerikanska intressen påverkar debatten. Sveriges Konsumenter i Samverkan har deltagit vid Codexmöten om GMO och trots protester från u-ländernas delegater är det oftast genteknikindustrin och de amerikanska argumenten som "vinner". Det gäller t ex att motverka att införa märkning, spårbarhet eller skadeståndsskyldighet för producenterna. U-länderna, som vill värna om sina agro-genetiska resurser, har också starkt reagerat mot att USA inte bryr sig om andra FN-avtal, t ex Rioavtalet från 1992. Vi noterar också att Mark Malloch Brown, rapportens författare, tidigare arbetat vid Världsbanken, en hårt kritiserad institution. Enligt vår uppfattning är det olyckligt att UNDP på detta sätt influeras av kommersiella intressen.

Enda ljusglimten i denna rapport är att UNDP tar upp kritiken mot patent på DNA, en fråga som konsument-, miljö-, och utvecklingsorganisationer driver. Patenten ger de transnationella genteknikföretagen en enorm makt över de bönder som ska odla GMO. Genom att WTO-avtalet slår fast att länder måste ha patentregler även på DNA-området, inklusive växter och djur, har u-länderna haft mycket svårt att hävda sina intressen.

Vi hoppas att rapporten gör det möjligt att omförhandla WTO-avtalet så att det åter blir möjligt att avstå från att ge patent på liv. Vi opponerar oss emot att forskare och företag använder sig av argumentet att rädda världssvälten och gynna u-länderna som förevändning för att få köra över motståndet från kritiska konsumenter och bönder.

Läs UNDP-rapporten här


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se