Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-01-20


Även KLS sällar sig i ledet för GMO-foder


Kalmar Läns Slakteri ligger i förhandlingar med Swedish Meats om en fusion. Vi tillskrev dem i frågan om GMO-foder och har nu fått ett kort svar, att de gör som de övriga i branschen, slopar kravet på frihet från GMO- foder i djuruppfödningen och därmed följer Swedish Meats vägval. Vi beklagar och därmed kommer inte deras varumärken, bl a Smålandskött, heller att finnas på den kommande ”positiv-listan” som är under utarbetande.
upp