Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2005-11-08


Lantmännen arbetar för genomslag för GMO-foder

Det GMO-baserade fodret, påstår Lantmännen, kommer att få fullt genomslag bland svin- och nötköttsproducenter när Swedish Meats vid årsskiftet slopar kravet på GMO-frihet. Läs mer här. (Lantmännen är en organisation med kopplingar till genteknikföretag.)

Att priser går upp är vi konsumenter vana vid och merkostnaden är c:a 3 öre per konsument och dag. Är det så oroväckande att det behöver debatteras? Nej, om alla andra prishöjningar skriver man inget, men med GMO vill man bädda för acceptans. Det är en oseriös manöver!

Man har i debatten framfört att vi med GMO skulle få billigare mat, men här är beviset – det blir dyrare! Dyrare för särhållningen ja, men majoriteten vill inte ha den ”billigare” GMO-maten, inte ens om det först ska passera djuren. Läs hela notisen från Land Lantbruk >>

upp