Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2007-10-18 Publicerad i KR nr 3 samt SKN nr 70


Right Livelihood-pris
till lantbrukarpar


Detta är en beundransvärd insats, som nu belönas med Right Livelihood-priset. Paret som råkade ut för kontamination då vinden fört med sig Monsantogenen från en granne som odlade Monsantoraps.

Monsanto vann i målet där Monsanto stämt bonden för att han odlat raps med Monsanto-gen men de slapp betala skadeståndet eftersom domen slog fast att det var vinden som var orsaken inte stöld. Smart var då paret och vände på steken och stämde Monsanto för att de kontaminerat hans åkermark, då det dök upp rapsplantor trots att han bara odlade vete m m och ingen raps. Läs hela artikeln i ATL.
upp