Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2006-06-22


LRF säger NEJ till konsumenterna men JA till GMO

På LRF:s stämma sade man ja till att kunna använda GMO i såväl produktionen som i produkter. Det är ett beklagligt ställningstagande, varken JA eller NEJ och inte heller ett JASSÅ. Man öppnar för att ”de gröna näringarna” (med grön menar man inte miljövänlighet utan jordbruket) får frihet till en viss användning av genmodifiering.

Men man glömmer att vi konsumenter också har frihet att välja och de flesta väljer bort GMO om det är märkt. Det beklagliga är att går man ”genvägen” via grisarna, så behöver man inte märka grisköttet.

Detta är ett svek!

Läs en motion om GMO som avslogs här (word) >>
Läs LRF Dalarnas motion här (word) >>

Vi citerar nedan tidningen ATLs notis i ärendet och speciellt vad LRF Ungdom svarade, skrämmande! Vet man så lite om marknaden?

”Gun Ragnarsson, LRF Halland, och Robert Johansson från LRF Ungdomen var några av dem som yrkade bifall till styrelsens förslag till genteknikpolicy.
- Vi ska producera det som marknaden efterfrågar till bästa kvalitet och framför allt ska vi vara konkurrenskraftiga, sa Robert Johansson.”
Läs hela artikeln i ATL här >>

Sista ordet är inte sagt denna debatt. Det ordet blir konsumenternas, lita på det. Se vidare under vår sida BOJKOTT. (länka dit)

Vi följer frågan vidare och återkommer.

upp