Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2007-08-02 Publicerad i SKN nr 64


Ska EU lugna oss konsumenter – igen, om GMO?

Livsmedel producerat via djur som ätit GMO är idag inte märkt med gmo-ursprung. Största andelen gmo-grödor går till djurföda, så när nu inte konsumenterna accepterade gmo-livsmedel, gjorde EU en märklig manöver när man krävde obligatorisk märkning för gmo-livsmedel men inte livsmedel med animaliskt ursprung där djuren fått gmo-foder. Var detta ett sätt att tillmötesgå lobbyisterna från gmo-industrin?

Greenpeace har samlat över en miljon namn och protesterat hos EU, som nu svarar med att låta sin livsmedelsmyndighet EFSA analysera saken och vi kan redan nu gissa svaret: det är inte farligt att äta! Men snälla EU, det är inte frågan, det gäller friheten att välja. Då måste vi få veta för att kunna välja. Det skriver ju EU själv i sina konsumentpolitiska dokument och det är en demokratisk konsumenträttighet.

Läs notis i frågan i ATL här >>

EU:
Konsumenter, översikt >>
Konsumentpolitikens utveckling >>
Konsumentskydd i EU, tio principer (läs speciellt avsnitt 4) >>

upp