Sveriges Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik.......
 
 
Var med och säg din mening mellan valen!

Vi konsumenter kan nu lägga vår röstsedel 
på hur marknaden ska utvecklas och vilka produkter som vi vill ha. 
Vi har den iden! 

Ingen vill  bli påtvingade en teknisk utveckling där några få stora multinationella företag får monopol och bara ser kortsiktigt till sina vinster, utan att ge oss konsumenter produkter som vi  har glädje och nytta av. 
Nu försöker man, med odemokratiska metoder, tvinga oss att acceptera den genmanipulerade maten! Man vill inte ens märka den! 

Det ska vi inte acceptera, så nu startar vi en annonskampanj där vi säger ifrån. Den ska läsas av både våra politiker och av marknadens aktörer. 
 

Det är ett nytt sätt att rösta! Mellan valen. 

Förslaget till annonsen kan du läsa separat. Det går till så här: Du skickar in ditt ekonomiska bidrag till annonsen, din valsedel, till 

pg 638 20 78-1 - Sveriges Konsumenter i Samverkan. 

Skickar du 50:- eller mer får du en dekal med texten ”GENMAT - Nej tack!” samt ett informationsmaterial. Se dekalen på vår hemsida, under http://www.konsumentsamverkan.se . Klicka vidare till Kampanjer och Genteknik. Det här är ett nytt grepp, där vi konsumenter snabbt kan gå ut och säga vår mening. 
 

Var med och RÖSTA NU ! 
 
Drygt 20 ideella riksorganisationer samarbetar i konsumentfrågor  
Rikskansli: Box 88, 577 22 Hultsfred.  Tel: 0495-498 34, Fax: 0495-498 35 
Postgiro: 638 20 78-1 
 
 
Tillbaka      Hem