Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-25
130 länder vill ha ett biosäkerhetsprotokoll

Idag börjar förhandlingarna i Montreal om regler för import och export av växter. Länderna som skrev på avtalen i Rio 1992, bland annat konventionen om biologisk mångfald, ska försöka enas om hur man bäst skyddar de genetiska resurserna. Dokumentet man förhandlar om kallas biosäkerhetsprotokollet. Redan tycks över 130 länder vilja skriva på dokumentet så att reglerna blir ganska hårda. Från Sverige är det miljöminister Kjell Larsson som deltar.

USA är helt emot regler på det här området eftersom de tror att många länder vill utnyttja protokollet för att hindra handel med GMO (genetiskat manipulerade organismer). USA tycker att Världshandelsorganisationens avtal om frihandel ska gälla. Då blir det "harmonisering" på global nivå och fritt fram att skicka båtlaster med olika växter runt hela världen. Det skulle USA tjäna på som odlar många sorters GMO. Andra länder är rädda att deras växter eller miljön ska skadas av GMO. Det riktigt skandalösa i USAs uppträdande är att de inte ens ratificerat konventionen för biologisk mångfald!

Från konsument- och miljörörelsen är det ett krav att reglerna blir så bra som möjligt. Det gäller att skydda våra ätliga växter. Vi människor lever av ca 20 arter av grödor. Även modernt djurfoder består bara av några få arter. Dessa är bland annat vete, majs och potatis samt olika slags bönor. För att odla dem behövs biologisk mångfald som gör att utsädet håller sig friskt och starkt. Utan biologisk mångfald riskerar man att skörden slår fel eller drabbas av angrepp från insekter. Det som kallas monokultur är det största hotet mot våra livsmedelsgrödors framtid.

Fakta:

  • För 50 år sedan odlades över 10 000 olika sorters vete i Kina. Numera odlas bara ca 1000 sorter.
  • I Mexiko odlas bara 20 procent av alla de sorters majs som var vanliga för 50 år sedan.
  • Sverige brukade ha många sorters vete som passade klimatet. Nu odlas i stort sett bara "Kosack".
Länkar:

BBC om Montreal och biosäkerhetsprotokollet:

BBC om varför biologisk mångfald är så viktigt för maten och medicinerna:

Worldwatch Institute - rapporten om "naturens ymnighetshorn":

Montreal nästa - Martin Frids debattartikel i Miljömagazinet 2000-01-21:


Upp sida