Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss
2001-02-01
Varför vi konsumenter inte vill ha Codexregler för märkning av "icke genmanipulerad" mat

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Dnr 1798/00 Saknr 341

Hultsfred 2001-02-01

Sveriges Konsumenter i Samverkan har aktivt deltagit i debatten om GMO och vår mat sedan 1996, ja faktiskt redan 1987 när Konsument-Forum tog upp frågan på Konsumentriksdagen. Debatten fick ordentlig fart när USA började exportera GMO-soja 1997 innan EU infört märkningsregler. Det höll på att bli omöjligt för oss konsumenter att välja om vi ville äta GMO eller ej. Protesterna som följde ledde till att EU-kommissionen införde krav på märkning av GMO, vilket vi välkomnade. Sedan har bl a Japan och flera andra länder infört märkning. Ännu har dessa märkningssystem inte medfört någon tvist inom ramen för WTO.

Vi har också deltagit aktivt i diskussionen om märkning i Codex Alimentarius, den FN-kommission som sätter standarder för livsmedel. Dels arbetar vi med att svara på remisser till Livsmedelsverket, som är Sveriges kontaktpunkt för Codexfrågor, dels har vi ett nära samarbete med Consumers International som deltar vid Codexmöten som observatör och får yttra sig under möten. Vårt mål är att Codex märkningskommitté under våren 2001 ska godkänna konsumentorganisationernas krav på märkning av GMO, annars kan vissa länder forsätta att exportera GMO utan märkning.

Problemet har nu fått ytterligare en dimension. Inte nog med att USA vägrar lagstifta om GMO-märkning. Under januari 2001 har FDA lagt fram ett förslag som ska reglera påståendet att en vara inte innehåller GMO.

Inga garantier

Sådan text kan vi ibland se i Sverige och är inte så kontroversiell i sig. Det står t ex "Innehåller inte genmodifierad soja" på vissa produkter. Ekologisk mat enligt KRAV som inte tillåter GMO kan också ibland ha denna text. Det tolkar vi som att producenten sett till att leverantören av soja inte köper GMO-soja. Vi utgår från att man har någon typ av dokumentation och att man då och då testar lasterna. Vi inser att detta inte är någon garanti för att varan till 100 % inte innehåller GMO, men att producenten gjort sitt bästa för att undvika en kontroversiell och impopulär ingrediens. I USA skulle en sådan märkning kunna bli olaglig om förslaget går igenom. Man skulle t ex bara få säga att en ingrediens inte är GMO om detta är en av de grödor på marknaden som kan vara genmanipulerad. Hur många konsumenter känner till detta?

Sveriges Konsumenter i Samverkan har vid flera tillfällen tillsammans med andra europeiska konsumentorganisationer varnat för lagstiftning på detta område. Vi har också skrivit till EU-kommissionär David Byrne som har hand om konsumentfrågor och förklarat varför vi är motståndare till regler för märkning av typen "icke-GMO". Vi tror att det skulle göra vanlig mat dyrare. Dessutom vill vi helt enkelt veta vad som finns i maten, och anser att det är vad lagstiftare och myndigheter ska garantera i första hand.

Absurd situation

Ett exempel på hur absurd situationen kan bli om man skulle följa det amerikanska förslaget: en ärtsoppa med många ingredienser skulle få en obegriplig innehållsförteckning. Det skulle stå "Innehåller vatten, ärter, icke genmodifierad soja, icke genmodifierad tomat, fläsk, salt, peppar". För en vanlig konsument skulle detta vara missvisande eftersom det ger signaler att ärtorna och fläsket (och kryddorna) är GMO, medan sojan och tomaten inte är det. Vi menar att få konsumenter känner till att de andra ingredienserna inte finns som GMO.

Skulle ett företag vilja sälja sin ärtsoppa och tala om att de inte använder GMO så anser vi att de kan få göra det med en enkel text av typen "Innehåller inte GMO" även om det är bättre att inte skriva något alls. Risken är ju att konsumenter tror att andra ärtsoppor på butikshyllan som inte har någon text innehåller GMO. Av redlighetsskäl är det bättre att vi konsumenter även i fortsättningen kan lita på att vanlig mat inte är genmanipulerad, utan speciell text av negativ typ. Men vi menar besämt att det bör vara fritt fram för företag att beskriva sina varor utan att lagstiftning sätter käppar i hjulen. Vi är särskilt arga på den amerikanska inställningen, eftersom så många livsmedel i USA innehåller GMO, utan att konsumenterna får veta detta. Vi menar att det är ett direkt brott mot FNs konsumenträttigheter, som ger konsumenter rätt att veta vad det är vi köper.

Slutsats:

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser inte att negativ märkning faller inom ramen för det mandat som arbetsgruppen har som ska ta fram regler för GMO-märkning!

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
Ordförande

Martin Frid
Sakkunnig

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, S-577 22 Hultsfred,
Tel 0495 498 34
Fax 0495 498 35
e-mail: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
URL: http://www.konsumentsamverkan.se


Upp sida