Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-02-25
Amerikanska politiker bråkar om GMO-märkning

Allt fler amerikanska politiker kräver nu märkning av genmanipulerade livsmedel i USA. I Kongressen har Dennis Kucinich från Ohio lagt fram ett lagförslag och i dagarna kom Barbara Boxer från Kalifornien med ett liknande förslag som hon vill driva igenom i Senaten. Bägge förslagen har brett stöd men så länge den amerikanska politiken är dominerad av högerkrafter kan det bli svårt att få tillräcklig majoritet. 

Motståndarna vill inte att "hysteriska europeiska konsumenter" ska påverka den inhemska opinionen. En av de värsta GMO-märkningsmotståndarna i Washington D.C. är Christopher "Kit" Bond. Hans valdistrikt är inte oväntat St.Louis, Missouri - alltså den stad där genteknikföretaget Monsanto har sitt huvudkontor!

"While hysteria, intimidation, opportunism, misinformation and short-sightedness have met some tactical success in Europe, it would be a gross irresponsibility to allow that to happen here."

- U.S. Senator Christopher Bond, Missouri till dagstidningen St.Louis Post-Dispatch 2000-02-20

Läs Barbara Boxers pressinfo om GMO-märkning:


Upp sida