Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-13
Många amerikanska bönder slutar odla GMO

En opinionsundersökning bland 400 amerianska bönder visar att arealen av GMO-soja kommer att minska med 15 procent under 2000. För GMO-majs ligger minskningen på 22-24 procent, alltså nästan en fjärdedel. Endast vissa typer av GMO-bomull är fortfarande populära bland amerikanska bönder.

Anledningarna är enligt bönderna som CBS och Reuters intervjuat att konsumenterna är oroliga för säkerheten och att Europa och Asien betalar mer för normala grödor. Andra anledningar är bl a att priset på GMO-utsäde är för högt och att segregering blir för kostsam.

Opinionsundersökningen gjordes vid American Farm Bureau Federations årsmöte i början av januari 2000.


Upp sida