Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-03-16
Bioteknikras på börsen smittade Sverige

Både Tony Blair och Bill Clinton har svängt rejält om genteknik. Nu växer rädslan att företagen får monopol på viktig forskning - precis vad konsumenter och miljöaktivister varnat i flera år! I tisdags gjorde Blair och Clinton ett gemensamt uttalande om att företag inte ska ta patent på mänskliga gener. De ska heller inte försöka ta kontrollen över resultaten av genom-forskningen som ska kartlägga hela denmänskliga arvsmassan.Genom-forskningen tros inom 1-2 år ha slutfört hela DNA-projektet som betalas med skattemedel.

Omedelbart reagerade aktiespekulanterna och genom-företaget Celeras kurs rasade med 21 procent. Enligt Finanstidningen föll även svenska bioteknikaktier som Active Biotech (- 8,5 %), Perbio Science (-7 %) och Medivir (-7 %). På Handelsbanken Markets säger man i en kommentar att den amerikanska förälskelsen i forskningbolagen tillfälligt är över. 

Det allvarliga är att bioteknikpatenten utnyttjas för att få marknadsandelar och för att undanhålla forskningen information. Sveriges Konsumenter i Samverkan är glad att den politiska debatten om DNA-patent börjar ta fart men vi lugnas inte av att företagen omedlebart skickar ut pressmeddelanden om att de blivit missförstådda. Vi tror inte att globala patentavtal gynnar någon annan än några få företag. Det handlar inte bara om att forskningen ska få vara fri, dvs obunden från finansiella vinstintressen, utan också om att äganderätt upplevs som etiskt förkastligt. 
När det gäller våra gener måste allmänheten få en chans att säga nej.
 


Upp sida