Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2000-12-01
2003-01-29 (Sidan uppdaterad)Den statliga utredningen om GMO
Bioteknikkommitténs arbete presenteras i ett betänkande med en rad intressanta synpunkter på detta livsviktga område. Bioteknikkommittén föreslår idag i sitt betänkande att en ny myndighet för bioteknikfrågor bildas, Bioteknikinspektionen. Förslaget innebär att dagens Gentekniknämnd ska försvinna. Men kommitténs förslag är kontroversiellt. Det har redan sågats av Jordbruksverket, som anser att det finns en fungerande rollfördelning hos olika myndigheter inom bioteknikområdet. Verket ser hellre att Gentekniknämnden ges utökade resurser.

Betänkandet från Bioteknikkommittén: SOU 2000:103 är uppdelad i PDF-filer som kräver Acrobat för att kunna laddas ner.
SOU 2000:103a t.o.m. kap. 2 (pdf 999 Kb)
SOU 2000:103b t.o.m. litteraturförteckningen (pdf 1060 Kb)
SOU 2000:103c bilagorna (pdf 525 Kb)

Viktiga frågor som utredningen tar fasta på gäller gentester och användningen av genteknik inom medicinen. Man visar också stor förståelde för att GMO-livsmedel mött starkt motstånd bland konsumenterna. Äntligen tycks argumenten ha nått fram, nu är det inte längre bara förhoppningar och framtidsvisioner som styr. Citat:

"Det finns en utbredd oro och misstänksamhet. Biotekniken - och då särskilt gentekniken - uppfattas som främmande och farlig. I mycket är det en fråga om förtroende. Vem ska man lita på? Varför är användningen av genteknik föremål för särskild samhällskontroll när experterna säger att den är ofarlig? Varför kan inte forskarna garantera att tekniken aldrig kommer att kunna orsaka någon skada? Och är det verkligen nödvändigt att producera genförändrade livsmedel när konsumenterna inte frågat efter dem?"

Pressinfo från Utbildningsdepartementet Biotekniken spränger gränser >>

Läs SKIS synpunkter på betänkandet "Att spränga gränser - bioteknikens möjligheter och risker" (SOU 2000:103) >>

Läs sammanfattningen av SOU 2000:103 (pdf 125 Kb) >>
Läs den engelska sammanfattningen av SOU 2000:103 ( pdf 125 Kb) >>

(På sidan Statens Offentliga Utredningar (SOU) presenteras de utredningar som gjorts under Utbildningsdepartementets ansvarsområden, från 1997 och framåt, i pdf-format.)

upp