Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail

BST-hormonet skadar både kor och konsumenter

Enligt två nya rapporter från EU DG24 finns det en rad vetenskapliga belägg för att BST är skadligt. Hittills har Codex Alimentarius bara tagit hänsyn till de studier som den amerikanska myndigheten FDA förlitat sig på i sin bedömning av produkten. Detta är inte så förvånande eftersom ordföranden i Codex-kommitten som driver frågan om BST är anställd vid FDA! 

Fortsättning:
Del 2
Del 3 (Synpunkterna vi skickade till Consumers International gällande genmanipulerade tillväxthormoner för mjölkproduktion)
 

EUs två rapporter finns att läsa på följande sidor: 

Report on Public Health Aspects of the use of BST:
http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scv/out19_en.html

Report on Animal Welfare problems:
http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/scah/out21_en.html


Upp sida