Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........
 
 
... 
Codex och fallet med BST-hormonerna

Codex Alimentarius är den FAO/WHO-kommitte som ska granska produkter som har med mat att göra. Om Codex godkänner en produkt ska alla länder i princip också tillåta produkten. Efter att WTO-avtalet trädde i kraft 1995 har Codex fått mycket stor betydelse för den globala handeln med livsmedel. 

När det gäller BST-hormonet har Codex-kommitten för rester av veterinärmedicinska preparat diskuterat frågan i flera år. Det är kontroversiellt med BST, som är ett genmanipulerat tillväxthormon, och som bara tillåtits i USA. EU och Sverige har förbjudit BST men tidigare inte hittat bra vetenskapliga bevis för att det är farligt. Enligt WTO-avtalet måste man ha vetenskapliga bevis för att få lov att förbjuda en produkt. 

Vid det senaste Codex-mötet i september 1998 flyttades BST-diskussionen oväntat fram till steg 8, trots att ländernas delegater var mycket oeniga under mötet. Det är fel att Codex på detta vis kör över delegaterna. Sveriges delegater argumenterade för att BST skulle hållas kvar på steg 7 för att kunna studera den slutgiltiga toxikologiska rapporten från JECFA, en annan FAO/WHO-kommitte. För konsumenterna är det ytterst oroande att Codex numera inte längre följer normal praxis på sina möten. Hur ska vi då kunna lita på Codex? Det stärker verkligen heller inte förtroendet för WTO-avtalet! 

Nästa gång ska BST diskuteras på det allmäna mötet om "General Principles" där konsumentorganisationerna vill ha bättre insyn och möjlighet att påverka - samt att hänsyn ska tas till andra faktorer än bara vetenskap (BST kommer upp som punkt 7): 

http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/esn/codex/Ccgp14/gp99_01e.htm 


Rapporterat av Martin Frid
   
Del 1       Del 3       Hem