Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........
 
 
...... 
990331
BST-rapport kritiseras

Nu får Världshälsoorganisationen WHO skarp kritik för en rapport om det genmanipulerade mjölkhormonet BST. Kommitten som kallas JECFA har på sin hemsida lagt ut en sammanfattning av rapporten, och påstår att BST är ofarligt:

http://www.who.int/pcs/JECFA/summary_50.htm

I rapporten står tydligt att den är preliminär och inte får citeras eller användas tills dess att rapporten är klar. Trots detta har FAO/WHO vid flera tillfällen hänvisat till JECFA och fortsatt att verka för att BST ska tillåtas av Codec Alimentarius. Eftersom EU och Sverige har ett förbud mot BST, och detta förbud hotas av USA, är det allvarligt att de internationella organ som ska skydda konsumenternas hälsa på alla vis tycks vilja pressa fram ett internationellt godkännande av BST.

Inte nog med det - Consumers International har upptäckt att Monsanto som tillverkar BST fått tillgång till information som enligt JECFAs regler inte ska offentliggöras förrän rapporten är färdig. Enligt CI har Monsanto på detta sätt kunnat förbereda sitt försvar av BST på varje punkt där kritiker hävdat att det finns oklarheter. JECFAs rapport har skrivits av en expert från FDA, den amerikanska myndighet som 1993 godkände BST. Denne expert, Dr. Nick Weber, avslöjades av den engelska dagstidningen Observer 990221 som den person som läckt de viktiga dokumenten till Monsanto. 

Consumers International skriver nu till JECFA och kräver att rapporten ska göras om. Codex-kommitten som vid flera tillfällen citerat JECFAs rapport, trots att den inte varit komplett eller ens publicerad, kritiseras också för att man vid sitt viktiga möte i september 1998 ignorerade de kritiska röster som menar att FDA och Monsanto inte offentliggjort studier som USA påstår visar att BST är ofarligt.

Om inte oberoende forskare får se data kan ingen ta ställning till om FDA och Monsanto dragit korrekta slutsatser av företagets egna studier.

Konsumenter i Samverkan har deltagit i CIs arbete för att avslöja denna skandal - vi kräver bl a att de amerikanska delegaterna i Codex måste stiga åt sidan, och att förtroendet för Codex är hotat om inte BST-utredningen görs om. Vi konstaterar också att FDA tycks ha mycket 
svårt att backa när det gäller genmanipulerade produkter, och att detta inte på något sätt gynnar genteknikforskningen eller GMO-maten.

Rapporterat av Martin Frid
Tillbaka       Hem