Konsumenter i Samverkan                Kampanj: Genteknik

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990805  kl 15.00
Nytt larm om problem med insektsresistens
i GMO-grödor

Enligt en ny studie som publiceras idag i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature kan genmanipulerade BT-grödor snabbt bli overksamma mot insekter. 
Trots att man försöker undvika att insekter blir resistenta mot BT-giftet, visar studien att resistenta insekter växer långsammare än vanliga insekter. Det betyder att de har större chans att para sig och få mer avkomma som också är resistenta mot BT. Ett sätt att fördröja utvecklingen av resistens är att man 
tvingar bönderna att odla normala grödor runt fälten med GMO-grödor. I USA börjar detta bli vanligt, även om det är oekonomiskt för odlarna. Om den nya studien är korrekt finns det stor risk att detta system med skyddszoner inte fungerar, enligt Nature.

(I maj kom det fram en studie som visade att Monarkfjärilar skadas av BT-grödor. Detta var också oväntat, enligt GMO-industrins förespråkare. )

Läs mer i Nature "GM cotton and the bollworm"
http://www.nature.com/cgi-bin/wbsp-home.cgi

Läs reportaget från BBC "Pest may beat GM insecticide"
http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_412000/412198.stm

Läs vårt pressmeddelande
Konsumenternas oro för genmaten måste tas på allvar!

Dessutom ett referat ur artikel i The Guardian från den 4 augusti, om två forskare som sitter som experter i en engelsk  ”oberoende statlig kommission” som ska undersöka säkerheten i genmaten, d.v.s. produkter som kommer från det företag där de också arbetat och är avlönade. Det är inte första rapporten i sitt slag och lär inte bli den sista. Vi konsumenter fattar och genomskådar att man har något att dölja, när man myglar, fuskar och uppträder ohederligt på detta sätt. 

- ”Vi litar inte på experterna. Deras tomma garantier gör oss än mer befogat oroliga”, avslutar Bengt Ingerstam, generalsekreterare i konsumentorganisationen Konsumenter i Samverkan


Upp sida