Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........

990702
Presidenten för Rockefeller Foundation läxar upp Monsanto!

Presidenten för det bioteknologiskt vänliga Rockefeller Foundation, Gordon Conway, har läxat upp Monsanto Co.: Förkasta ”Terminator” teknologin, stöd märkningen av genetiskt modifierad mat och stöd en global öppen och ärlig debatt.

Conway's råd till Monsanto är förvånadsvärda och beundransvärda i sin rakhet med tanke på att Rockefeller Foundation liksom Monsanto är inblandad i utvecklingen av genetiskt modifierad mat och har investerat över $100 millioner för att utveckla nya varianter på genmodifierat ris.

Över 30 års erfarenhet av jordbruk i U-länder ledde till att Conway föreslog att förkasta ”terminator” teknologin som Monsanto för tillfället håller på att utveckla. Teknologin går ut på att man tillsätter gener till plantor som leder till att avkastningen blir steril. Detta är en odemokratisk metod för att ör att bönderna inte ska kunna spara utsäde till nästa år utan blir tvungna att köpa nytt, ett lömskt och fräckt sätt att garantera och skydda sina investeringar. Conway kommer ihåg från sin tid i Thailand att bönderna där sådde 30-40 olika sorters ris som de också ofta bytte sinsemellan. ”Det terminatorgenen leder till är i verkligenheten att ta död på rätten att bönderna får så sitt egna utsäde” säger Conway.

Monsanto bjöd in Conway för att diskutera hur företaget ”bättre kan hantera problemen som uppstår till följd av användning av modern bioteknologi bland bönder i u-länder” säger företaget. Conway gick nog något längre än vad Monsanto hade trott när han utmanade företaget PR strategi och ovilja att omfatta märkning av genmaten i USA. ”Medge att ni har alla svaren…och förbind er att omdelbart och fullt ut och ärligt dela med er av data så snart ni får dem,” uppmanade Conway Monsanto. ”Det är inget lämpligt tillfälle just nu att komma med någon ny företagsfilosofi eller någon ny offensiv via någon PR-firma. Det är dags nu för nya relationer baserade på ärlighet, öppenhet och en mycket osäker framtid som vi alla ska dela.”

Information hämtad från St. Louis Post - 990630
Mer information kan du få direkt på Rockefeller Foundations hemsida.

 
Tillbaka     Hem