Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik .........
 
 
.....
Eu-rapport om antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistens är ett allvarligt hot mot hälsan, enligt en ny EU-rapport från Ecosoc (Economic and Social Committee). Rapporten vill att regeringarna i hela Europa ska agera för att få bort den onödiga användningen av antibiotika inom djurindustrin. Enligt Reuters har allmänhetens oro för antibiotikaresistens blivit allt större efter att EU tillät genmanipulerad majs som tillverkas av det schweiziska företaget Novartis. Österrike och Luxemburg har förbjudit GMO-majsen på grund av att den innehåller antibiotikaresistenta markörgener. 

Ecosoc vill även att forskningen ska fokusera på varför flera preparat har blivit verkningslösa. Man vill bland annat börja undersöka hur antibiotikaresistens sprids mellan olika arter, t ex till människan. Det är intressant att experterna nu medger att de saknar kunskap om detta viktiga område, som berör allas vår hälsa. Visst är det intressant att höra experter säga att de inte vet allt! 

Rapporterat av Martin Frid
...

Vill du läsa mer i detalj så finns texten här:

EU urged to act on resistance to antibiotics
BRUSSELS, Sept 10 (Reuters) 

European Union consultative body called on Thursday for action across the 15-nation bloc to prevent humans and animals becoming resistant to antibiotics. In a report entitled "Resistance to antibiotics: a public health threat," the Economic and Social Committee (Ecosoc) urged EU governments to curb excessive use of human and animal antibiotics by halting all over-the-counter sales. The report said the EU needed a centralised system to monitor how antibiotics were used in the bloc's member countries and track indications of resistance to certain products. 

The EU, which allows goods and people to cirtes, should also set up a centralised body for authorising the use of antibiotics in human and veterinary medicine, it said. Ecosoc recommended that EU governments issue guidelines on the use of antibiotics and on ways to minimise the spread of resistant bacteria in hospitals. The committee also called for further research into the reasons for antibiotics losing their effectiveness and how resistant bacteria were transmitted from one species to another.

Public concern over antibiotic resistance has increased recently following a decision by EU governments to authorise a genetically modified strain of maize produced by Swiss drugs company Novartis.The crop carries an antibiotic resistance gene as a marker. Groups opposed to gene crops have voiced fears that the use of the marker gene will lead to livestock or people who eat the crop becoming resistant to the penicillin class of antibiotics. Austria and Luxembourg have slapped national ba have been told by the EU's executive Commission that their 
action breaches EU law. 

...... 
Tillbaka       Hem