Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991106
EU förbjuder mjölkhormonet BST

EU har beslutat att förbjuda Monsantos genmanipulerade mjölkhormon BST.
Hittills har det funnits ett moratorium mot BST i hela EU men kommissionen
har inväntat internationella beslut om det kontroversiella medlet. USA är det enda land som tillåter BST. Under 1999 har Kanada redan infört ett förbud mot BST och EUs besked är en ren formalitet efter att Codex Alimentarius i somras inte kunde införa globala regler för BST. 

- Beslutet är en framgång för konsumenter och bönder i hela Europa, säger
Martin Frid vid Sveriges Konsumenter i Samverkan. Det finns inget behov att öka mjölkproduktionen med preparat som skadar djuren. Dessutom har varken Monsanto eller de amerikanska myndigheterna kunnat komma med trovärdiga vetenskapliga bevis för att BST inte ökar halten av farliga ämnen i mjölken, säger Martin Frid. Nu gäller det att se över WTO-reglerna och granska
möjligheten att förstärka konsumentskyddet så att oseriösa företag inte kan föra in olagliga preparat till länder med förbud mot BST-hormoner. Vi vill självklart slippa amerikanska mjölkprodukter om de kommer från kor som fått BST! 

I USA får BST (som även kallas BGH eller Posilac) fortfarande användas trots
att studier visar att korna drabbas av juverinfektioner och andra sjukdomar.
Monsantos metoder i USA är ett klart hot mot både demokratin och yttrandefriheten. En rättegång pågår i Florida efter att två journalister försökte göra ett TV-program om BST. De avskedades när Monsanto skrivit och hotat att stämma TV-bolaget. Läs mer om rättegången på journalisternas hemsida.


Upp sida