Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-08-23
FAO anser att forskare har moraliska skyldigheter när det gäller GMO

Louise Fresco vid FN-organet för jordbruk, FAO, uppmanade nyligen
GMO-forskare att vara mer objektiva och inte ha för bråttom att publicera
"omogna, otillräckligt testade resultat". Hon påminde forskare vid ett tal i
Hamburg om ansvaret att höja sin röst för fattiga och hungriga människor på
vår Jord. När det gäller råd till små länder, små företag och småbrukare,
som inte har en egen röst i vår allt mer globaliserade värld, spelar
forskarna en särskilt viktig roll. Louise Fresco ifrågasatte även
trovärdigheten hos GMO-grödornas främsta förespråkare, dvs forskare
anställda vid de transnationella genteknikföretagen. Sveriges Konsumenter i
Samverkan deltar i FAO och WHOs gemensamma arbete om säkra livsmedel i
FN-kommissionen som heter Codex Alimentarius.

Läs hela artikeln från Earth Times:
http://www.earthtimes.org/aug/environmentscientiestscautionedaug20_00.htm

Mer om genteknik och jordbruk på FAOs hemsida:
http://www.fao.org/biotech/state.htm

"Mat varje dag" svenska regeringens FAO-kommitté
http://jordbruk.regeringen.se/fao/index.html

Sveriges Konsumenter i Samverkan och Codex Alimentarius:
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/glob/codex.html
 


Upp sida