Konsumenter i Samverkan                Kampanj: Genteknik, Soja

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990810
GMO-sojan är inte vad Monsanto påstått,
visar oberoende studie

Den första oberoende rapporten om 8200 fältförsök i USA avslöjar att 
gentekniken inte fungerar så som de multinationella företagen påstår. I 
fältförsöken, som gjorts vid universitet runt om i USA, har GMO-sojan visat 
sig ge 5,3 till 10 procent lägre skörd än normal soja. Dessutom visar statistiken att GMO-sojan ökar användningen av bekämpningsmedel. Jämfört med normal soja användes 2 till 5 gånger så mycket bekämpningsmedel på GMO-sojan.

Tolkningen av statistik från det amerikanska jordbruksdepartementet USDA 
kritiseras också i rapporten. USDA har jämfört besprutning av GMO-soja med andra sorter som också tål bekämpningsmedel (genom vanlig växtförädling, inte GMO), så siffrorna blir ofta missvisande. Företaget DuPont säljer t.ex. en sorts soja som tål bekämpningsmedlet Synchrony, som också säljs av DuPont. Skillnaden är att Monsantos GMO-soja marknadsförts mycket intensivt som en "revolution" inom odlingen. Bönder i USA har även klagat på att just Monsantos GMO-soja oftare drabbas av mögel än normal soja.

Helt klart är att väder och bevattning är faktorer som spelar minst lika stor roll vid GMO-odling som för odling av normala grödor. Frågan som nu måste ställas är om GMO-grödor är svagare än normala grödor. Författaren skriver:

"...All slags komplicerad samverkan kan uppstå mellan bekämpningsmedel, 
ytbehandlingsmedel, insektsmedel, när och hur man sprutar, väder, 
jordbehandlingsmetoder och jordens egenskaper. Denna samverkan kan ibland skapa oförutsägbara problem."

Läs rapporten
Evidence of the Magnitude and Consequences of the Roundup Ready Soybean Yield Drag from University-Based Varietal Trials in 1998 by Dr. Charles Benbrook, BCS, Sandpoint, Idaho, USA
http://www.biotech-info.net/RR_yield_drag_98.pdf

Eller läs artikeln "Field of Dreams" i New Scientist den 10 juli 1999:


Upp sida