Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-29
Nu får länder rätt att förbjuda import av GMO och alla GMO ska märkas

Sensationellt resultat vid FN-mötet i Montreal om biosäkerhetsprotokollet. Så kan vi sammanfatta mötet i Montreal i FNs regi. Över 130 länder kunde på lördagsmorgonen komma överens om ett regelverk för handel med genmanipulerade grödor. Dokumentet kallas Biosäkerhetsprotokollet och det har tagit fem års förhandlingar innan USA och Miami-gruppen gick med på restriktioner. Nu kan länder förbjuda import av vissa sorters GMO som kan skada det egna landets biologiska mångfald. Protokollet innebär också krav på märkning, men detta ska man förhandla om i ytterligare två år. En annan framgång är att Biosäkerhetsprotokollet får samma status som WTO-avtalet. Inget land ska kunna utnyttja frihandelsreglerna i WTO för att tvinga andra länder att tillåta import av GMO.

Bioteknik var en av de svårlösta frågorna i Seattle. Äntligen tycks även exportländerna inse att kravet att miljön och konsumenterna måste skyddas mot riskabel genmat är befogat. Sveriges Konsumenter i Samverkan vill nu att all handel med GMO stoppas tills Biosäkerhetsprotokollet träder i kraft.

Läs och lyssna på rapporteringen från det historiska mötet i Montreal på BBC


Upp sida