Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-02-22
USA förlorade en miljard dollar
på GMO under 1999

Enligt World Watch Institutes Brian Halweil har amerikanska odlare förlorat
upp till en miljard dollar på utebliven export av sina genmanipulerade
livsmedel. Exporten av soja har minskat från 11 till 6 miljoner ton medan
majs minskat från 2 miljoner ton till 137 000 ton under 1999. Brian Halweil
skriver i International Herald Tribune att det egentliga problemet just nu
är att genteknikföretagen inte vill ta ansvar för sina produkter vilket gjort det omöjligt för försäkringsbolag att ställa sig bakom denna nya teknik. 
Han menar också att försiktighetsprincipen måste få större utrymme, vilket skedde i Montreal där 130 länder kunde enas om ett biosäkerhetsprotokoll för handel med GMO.

Enligt artikel i Interational Herald Tribune
After Four Seasons of High Growth, Transgenic Crops Are Now Wilting
 


Upp sida