Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Genteknik

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-07-28

G8-mötet lägger större vikt vid säker mat

Vid G8-mötet i Okinawa i juli pratade världens rikaste länder inte bara
ekonomi utan också livsmedel, genteknik och hälsa. De mjuka frågorna som vi
konsumenter tycker är viktiga får alltså allt större uppmärksamhet
internationellt. G8 är en hörnsten i den globala maktstrukturen som påverkar
vår vardag. Även OECD och WTO har förutom FN-systemet (särskilt Codex
Alimentarius när det gäller livsmedel) en rad viktiga möten varje år.
Sveriges Konsumenter i Samverkan bevakar och påverkar dels direkt, dels
genom vårt internationella NGO-nätverk samt genom Association of European
Consumers och Consumers International.

I G8-mötets slutdokument den 23 juli 2000 handlar punkt 55- 63 om bioteknik,
säker mat och genomforskning. Läs hela slutdokumentet från G8-mötet här:

http://www.g8kyushu-okinawa.go.jp/e/documents/commu.html
 


Upp sida   Tillbaka