Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-01-04

Sammanslagningen av Monsanto och
Delta & Pine Land (Terminator) stoppad

Medan förespråkare för genteknik talar lyriskt om framtiden har det redan avslöjats vilka otrevliga "möjligheter" man egentligen vill tillverka i laboratorierna. Vi har under bara några år fått höra talas om kloning och xenotransplantation och en rad andra experiment med DNA-molekylen. Företagen har dessutom lurat våra politiker och drivit igenom patentlagstiftning som gör uppfinningarna ännu mer lukrativa. Men allra värst var offentliggörandet i mars 1998 av terminatortekniken - att göra frön sterila med hjälp av genmanipulation. Patentet gäller dels livsmedelsgrödor men även djur och människor.

Protesterna mot Delta & Pine Lands och USDAs verksamhet ökade i styrka. Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog i kampanjen genom brev till USDA och andra aktioner. Avslöjandet kom snart att fler företag, t ex Astrazeneca, också tagit fram liknande GMO. I en typ av terminator har forskarna kopplat nya kemikalier till fröets utveckling. En viss sorts besprutning gör att bladen börjar utvecklas, eller att själva frökärnan (som vi ska äta) bildas. Utan besprutning, ingen skörd! Aldrig tidigare har risken funnits att en bonde köper utsäde på våren, och av misstag sår terminatorfrön, och därför inte får någon skörd alls på hösten. I u-länderna skulle detta vara en ohygglig katastrof - men även i våra länder som har råd att gripa in och rädda bonden och hans familj skulle detta slags GMO kunna orsaka stora kostnader och mycket lidande.

Den 20 december 1999 beslutade Pharmacia & Upjohn att försöka gå ihop med Monsanto. Samma vecka tvingades Monsanto dra sig ur köpet av Delta & Pine Land. En anledning är att Justitiedepartementet i USA granskat fusionen och funnit att den stred mot amerikanska konkurrenslagar - tillsammans skulle Monsanto och Delta blivit så gott som allenarådande på bl a bomullsfrö. Därmed vet vi inte vad som händer med terminatortekniken. För Delta & Pine Land kan detta slags GMO fortfarande räknas som en tillgång om man vill hitta något annat bolag att gå ihop med. Å andra sidan har de globala protesterna mot GMO och i synnerhet terminator fått många att inse att varken bönder eller livsmedelskonsumenter vill dras in i forskarnas värld där så hemska produkter kan skapas. Vi har sett genteknikens rätta ansikte och sagt "nej tack!" 


Upp sida