Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Genteknik

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-06-26

Genforskningen får stora konsekvenser för konsumenterna

Idag har genforskningen nått en milstolpe. Efter mer än tio års kartläggning
har man tagit fram en komplett bild av den mänskliga arvsmassan. DNA, livets
byggstenar, kan nu studeras på ett mer komplett sätt. Det får stora
konsekvenser för oss konsumenter, både för vår hälsa och för vår förståelse
för växter och djur.

Till exempel diskuteras hur framtidens läkemedel ska se ut. Många tror att
våra mediciner måste anpassas till individens genuppsättning. Dosering och
preparat kommer att designas efter våra geners särart. Det kan också bli
mindre lönsamt att ta fram nya läkemedel för vissa grupper. Frågan om den
genmanipulerade maten aktualiseras också.

En viktig fråga är patenten. Sveriges Konsumenter i Samverkan har
protesterat mot patent på DNA och menar att gener måste få vara en frizon
från marknadskrafterna. "Inga patent på livet" är vårt motto. Läs mer om
debatten om patent och följ diskussionen om vem som ska äga rätten till våra
gener på BBC:

http://newsvote.bbc.co.uk/hi/english/talking_point/newsid_780000/780051.stm

 


Upp sida   Tillbaka