Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik..........

 
990612
USA's jordbruksminister Dan Glickman 
ändrar attityd om GMO?

Protesterna mot gentekniken börjar få effekt i USA. I dagarna ska en lista med 500 000 namn som kräver märkning av GMO överlämnas till regeringen av Mothers for Natural Law. Vid den transatlantiska konsumentdialogen (TACD) i Bryssel enades amerikanska och europeiska konsumentorganisationer om att kräva märkning av GMO. Den 27 maj 1998 stämdes FDA av International Center for Technology Assessment för att myndigheten inte lagstiftade om märkning av genmaten. Samtidigt har efterfrågan på ekologisk mat ökat i USA och omsätter nu ca 5 miljarder dollar per år.

GMO-debatten börjar nå fram till bönderna. Men det som verkligen oroar de 
affärsmedvetna amerikanarna är förlorade exportintäkter.  Handelsdepartementet räknar med att USA förlorat uppemot 200 miljoner dollar för att GMO inte går att sälja. Jordbruksminister Dan Glickman sa bland annat följande i ett tal till National Consumers League den 18 maj 1999, som tyder på en helt ny attitud på högsta nivå:

"Vi kan inte vara vetenskapens blinda slavar. Vi måste förstå de etiska problemen samt säkerhets- och miljöproblemen. Vårt testande måste vara rigoröst. Vi måste vara lika vaksamma som alltid. Och vi måste se till att de som är inblandade i att bedöma säkerheten hos genmodifierade produkter hålls på tillräckligt långt avstånd från de människor som ska tjäna pengar på GMO. Dessutom kan vi inte tvinga genmodifierade produkter ner i konsumenternas strupar.  Jag tror att bönder och konsumenter så småningom kommer att inse de ekonomiska fördelarna och hälsofördelarna med dessa produkter. Men att strunta i motviljan som finns, är inte bara arrogant, det är också en dålig affärsstrategi."

Läs hela Dan Glickmans tal på:
http://www.usda.gov/news/releases/1999/05/0219 

 
Tillbaka      Hem