Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2003-01-22


LRFs tidning sprider osanningar om GMO

LRFs tidning Lantbruk sprider osanningar om GMO. Den slutsatsen drar Sveriges Konsumenter i Samverkan efter att ha läst flera artiklar som tidningen publicerat den senaste tiden. Vi undrar varför tidningens reportrar tycks försöka lura sina läsare att odlingen av GMO är en framgång. I själva verket har bönder och konsumenter i land efter land vänt sig emot denna riskabla teknik.

Endast tre länder, USA, Argentina och Kanada, odlade GMO-livsmedel under 2002. I Kina och Indien har man inlett odling av GMO-bomull men fått problem med skörden. Dessa länder stod tillsammans för 99 procent av världens arealer med GMO-grödor. USA står ensamt för 66 procent av dessa. Över 90 procent av GMO-utsädet kommer från det hårt kritiserade företaget Monsanto. Kritiken har t ex handlat om att allt fler odlare får problem med att ogräs blivit resistent mot Roundup, det bekämpningsmedel som GMO-plantorna ska tåla.

Alla uppgifter som Lantbruk citerar kommer från en enda amerikansk källa, International Service for the Acquisition of Agro-Biotech Applications (ISAAA). Det är ett branschinstitut vars enda mål är att sprida GMO! Rapporten nämner ingenting om resistensproblemet eller andra svårigheter som odlare haft med GMO. LRF borde ge sina läsare en mer allsidig bild av situationen i världen.

Kina är ett bra exempel på hur protesterna mot GMO växt sig allt starkare. Provinsen Heilongjiang, som står för 80 procent av kinesisk sojaexport, har t ex beslutat att förbjuda GMO. I provinsen Liaoning har man infört en policy att all sojamjölk som ges till barn ska vara GMO-fri. En färsk opinionsundersökning i Guangzhou, gjord av Greenpeace och forskare vid Zhongshans universitet visade att en majoritet av konsumenterna hellre ville köpa GMO-fria livsmedel, och att över 80 procent ville att GMO skulle märkas.

Även i Argentina har GMO-odlingen lett till svåra problem. Monsantos vinst har minskat drastiskt på grund av satsningen i Argentina, där odlarna fått utsäde och bekämpningsmedel till låga priser för att påskynda introduktionen. Monsanto har förlorat upp till 2 miljarder dollar i Argentina vilket ledde till att Monsantos vd Hendrik Verfaillie sparkades i december 2002.

Även amerikanska bönder är mycket oroliga och kritiska till GMO. Bill Christison som odlar soja och majs leder National Family Farm Coalition (NFFC). Han vill att genteknikföretagen ska ta ett mycket större ansvar för den spridning av GMO sker via pollen på den amerikanska landsbygden. Man har också startat Farmer to Farmer Campaign on Genetic Engineering som ska ge bönder bättre information om GMO. En amerikansk nyhetssida på Internet, CropChoice, bidrar också till en bättre rapportering om riskerna med GMO i USA.

Farmer to Farmer Campaign on Genetic Engineering (USA) >>
Farmers are deeply wary about genetically engineered crops (USA) >>
Crop Choice - oberoende nyheter om GMO (USA) >>
Bt cotton -- bitter harvest (Kina och Indien) >>
Chinese consumers favor non-GM food (Kina) >>

upp